تبلیغات
وکیل پایه یک دادگستری - چکهای امانی یا سفید امضاء و مشکلات اصدار آنها (3)

در ادامه ......

3- اما خطرناک ترین حالتی که برای چک امانی یا سفید امضاء پیش می آید این است که شما چکی را به دیگری به امانت داده اید و ایشان این چک را به دیگری منتقل نموده و شخص ثالث پس از برگشت زدن چک اقدام به مطالبه وجه آن از طریق مراجع قانونی نموده و در این بین متأسفانه امین ( کسی که شما چک را به وی به امانت داده اید ) فوت می نمایداکنون با توجه به آنچه که در مقاله قبلی گفته شد شما باید وجه چک را به شخص ثالث پرداخت نمایید و مشکل اینجاست که دیگر نمی توانید از متوفی دریافت نمایید البته اگر بتوانید به میزان چک مالی از وی معرفی نمایید می توانید آن را دریافت کنید ولی اگر وی مالی نداشته باشد یا اینکه شما ندانید دیگر راهی جهت احقاق حقوق خود نخواهید داشت و حتی به علت اینکه امین فوت نموده دیگر حتی نمیتوانید علیه وی به اتهام خیانت در امانت شکایت کنید تا از این طریق وی را تحت فشار قرار دهید.

در ادامه و در مقاله بعدی راهکارهای جلوگیری از این مشکلات را خواهم نوشت البته قطعی نیستند ولی تا حدودی راهگشا خواهند بود.

ادامه دارد.....


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها